Informacja o zgromadzeniu publicznym

Data: 08.02.2024 r., godz. 14.15    259
Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) informuję, że na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostanie zorganizowane zgromadzenie.
Data zgromadzenia: 09.02.2024r.,
Miejsce zgromadzenia: Odcinek drogi krajowej nr 62 od ronda w Czerwińsku nad Wisłą do ronda w Wyszogrodzie,
Czas trwania: 8 godzin (od godziny 10.00 do godziny 18.00).

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/ Marcin Gortat