Dobre wiadomości dla Jednostek OSP z naszej Gminy

Data: 08.02.2024 r., godz. 09.04    107
Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 6 lutego br. podjął uchwałę nr 5/24 w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-edycja 2024”.
Cztery Jednostki OSP otrzymały dofinansowanie w wysokości 10 000 zł każda z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia ratowniczo - gaśniczego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie 2023 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup następującego sprzętu:

OSP KSRG Czerwińsk nad Wisłą
 • Przyczepa lekka pod plandeką tandem - 1 szt.
 • Wąż tłoczny W 52/20 - 6 szt.
 • Wąż tłoczny W 75/20 - 3 szt.
 • Wąż tłoczny W 110/20 - 1 szt.

OSP KSRG Raszewo Włościańskie
 • Kamera termowizyjna - 1 szt.
 • Przecinarka do stali i betonu - 1 szt.

OSP KSRG Stare Radzikowo
 • Pompa pływająca - 1 szt.
 • Aparat powietrzny (komplet) - 2 szt.

OSP Chociszewo
 • Kamera termowizyjna - 1 szt.
 • Detektor wielogazowy - 1 szt.
 • Butla stalowa do aparatu powietrznego - 2 szt.
 • Maska do aparatu powietrznego - 2 szt.
 • Czujnik bezruchu - 2 szt.

Dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wyniesie łącznie 44 000 zł (po 11 000 zł dla Jednostki).