Praca dla asystentów do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami

Data: 07.02.2024 r., godz. 14.02    103
W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą do programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłaszamy nabór kandydatów na asystentów do świadczenia usług asystencji osobistej.
Usługa asystencji osobistej jest formą wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z wymogami programowanymi, asystentami mogą być osoby:
  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta, lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Uwaga: asystentami asystencji osobistej nie mogą być członkowie rodzin uczestnika programu lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Zapraszamy osoby, które spełniają w/w wymogi do składania cv do dnia 22.02.2024 do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą bezpośrednio lub za pośrednictwem e-mail – gops@czerwinsk.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie zatrudnienia asystentów: Pan Damian Średnicki, tel. (24) 231 58 83.