OSP Stare Radzikowo otrzymało dofinansowanie

Data: 07.02.2024 r., godz. 10.18    244
Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 6 lutego 2024 roku, podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-edycja 2024”.
OSP Stare Radzikowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 412 zł z Sejmiku Województwa Mazowieckiego na modernizację remizy. Wniosek o dofinansowanie został złożony w grudniu 2023 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Środki finansowe zostaną wykorzystane m.in. na:
  • Montaż nowych drzwi
  • Izolację cieplną
  • Obudowę ścian z płyt GK
  • Modernizację instalacji elektrycznej
  • Wymianę oświetlenia
  • Malowanie ścian

Szacowana wartość zadania - 46 181,91 z
Dofinansowanie z środków finansowych Województwa Mazowieckiego - 35 412 zł