Aktualności

Archiwum
 • Więcej o: Zaproszenie do konkursu

  15.10.2021 r. - Zaproszenie do konkursu

  • Data publikacji: 15.10.2021 r.

  Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Spotkanie z zabawą – andrzejkowe lanie wosku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą”

 • Więcej o: Zaproszenie

  15.10.2021 r. - Zaproszenie

  • Data publikacji: 15.10.2021 r.

  Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają na pierwsze spotkanie sieciujące dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pn. "Produkt lokalny na miarę XXI wieku".

 • Więcej o: Prace remontowe w Chociszewie

  14.10.2021 r. - Prace remontowe w Chociszewie

  • Data publikacji: 14.10.2021 r.

  W zabytkowej Szkole Podstawowej w Chociszewie trwają prace remontowe związane z zadaniem „Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie”.

 • Więcej o: Komunikat dla właścicieli lasów

  05.10.2021 r. - Komunikat dla właścicieli lasów

  • Data publikacji: 05.10.2021 r.

  Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r, dotyczącymi rozpoczęcia w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa, informuje, że prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 • Więcej o: Podpisanie umów na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie

  04.10.2021 r. - Podpisanie umów na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie

  • Data publikacji: 04.10.2021 r.

  28 września 2021 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie miało miejsce podpisanie umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotacje zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla jednostek OSP oraz na działania związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

 • Więcej o: Zawiadomienie

  01.10.2021 r. - Zawiadomienie

  • Data publikacji: 01.10.2021 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą