Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Radzikowie

Liczba odwiedzających: 216
Skład Zarządu OSP
Prezes - Gabriel Wróblewski
Wiceprezes naczelnik - Dawid Lewandowski
Zastępca naczelnika - Krzysztof Chołuj
Sekretarz - Maciej Wróblewski
Skarbnik - Paweł Okrasa
Gospodarz - Paweł Chludziński
Kronikarz - Adrian Gmurczyk

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Wojciech Wróblewski
Wiceprzewodniczący Komisji - Mariusz Szatkowski
Sekretarz Komisji - Hubert Jakubiak

Delegacja na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Prezes - Krzysztof Chołuj
Naczelnik - Wojciech Wróblewski
Sekretarz - Maciej Wróblewski

Strona Internetowa http://ospradzikowo.prv.pl/