Dzi¶ jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła

PlacĂłwki

Placówki kulturalno-sportowe w gminie CzerwiƄsk nad WisƂą.

KULTURA

W Gminie CzerwiƄsk nad WisƂą ĆŒycie kulturalne skupiaƂo się wokóƂ Gminnego Oƛrodka Kultury.

Po jego likwidacji dziaƂalnoƛcią w zakresie kultury zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w CzerwiƄsku nad WisƂą. Ma wieloletnie tradycje w tym zakresie (dziaƂa juĆŒ od ponad 50 lat). Odgrywa ona istotna rolę w ĆŒyciu kulturalnym i oƛwiatowym gminy.

STAƁE IMPREZY KULTURALNE

Na terenie gminy organizowane są corocznie następujące imprezy:
– CzerwiƄskie ƚwięto Truskawek;
– Dni CzerwiƄska – Wianki;
– Lato z PƂoƄszczakiem.


SPORT

Ć»ycie sportowe jest ƛciƛle związane z dziaƂalnoƛcią szkóƂ na terenie gminy, ktĂłre posiadają odpowiednie zaplecze techniczne w tym zakresie.

DziaƂalnoƛć sportowa na terenie gminy to takĆŒe praca wychowawcza w klubach sportowych, takich jak klub LZS. W klubie tym juĆŒ od ponad 30 lat funkcjonuje sekcja piƂki noĆŒnej.

Znaczące sukcesy, szczególnie w kolarstwie, odnoszą szkolne kluby sportowe w CzerwiƄsku nad WisƂą.

W 1994 roku powstaƂ w CzerwiƄsku SALOS – SalezjaƄska Organizacja Sportowa, ktĂłra jest inicjatorem i wspóƂorganizatorem ĆŒycia sportowego w gminie.

Dane teleadresowe gminy

Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl