Dziś jest 13 grudnia 2018 r., imieniny Łucji, Otylii

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu dokumentu

Data umieszczenia:

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą, na lata 2006 – 2021”.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 06.02.2017r. poz.220 z późn. zmian.) ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2006 – 2021”. Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury, pokój Nr 3 w godz.9.00 – 15.00, w dniach urzędowania lub telefonicznie Nr tel.(24)-23-15-884,
w terminie od dnia 06.11.2017r. do dnia 30.11.2017r.
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 3.

Formularz należy:
• złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Czerwińsk nad Wisłą”, lub
• przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Czerwińsk nad Wisłą”, lub
• przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@czerwinsk.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Czerwińsk nad Wisłą”.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań naszego samorządu.Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl