Dziś jest 23 maja 2019 r., imieniny Iwony, Kryspina

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. (TJ. ŚRODA) O GODZ. 9OO
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018.

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.
8. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
a. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 152/XIX/2017 NA ROK 2017;
b. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHOCISZEWIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHOCISZEWIE;
c. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ;
d. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GOŁAWINIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W GOŁAWINIE;
e. W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRODŹCU W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. JANA PAWŁA II W GRODŹCU;
f. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU KONSULTOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPOWAŻNIONYMI PODMIOTAMI W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWYCH TYCH ORGANIZACJI.
9. PODJĘCIE UCHWAŁ RADY GMINY.
10. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
11. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROŻNE).
12. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
/-/ DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl