Dzi¶ jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła

Aktualno¶ci

Informacja o Sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, Ć»E W DNIU 17 MAJA 2017 R. (TJ. ƚRODA) O GODZ. 9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIƃSKU NAD WISƁĄ ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018.

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOƁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOƚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAƁ:
a. ZMIENIAJĄCA UCHWAƁĘ BUDĆ»ETOWĄ GMINY CZERWIƃSK NAD WISƁĄ NA ROK 2017;
b. W SPRAWIE: UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI PƁOƃSKIEMU
c. W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINNEGO OƚRODKA POMOCY SPOƁECZNEJ
W CZERWIƃSKU NAD WISƁĄ.
d. W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA
2017 - 2019.
8. PODJĘCIE UCHWAƁ RADY GMINY.
9. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
10. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROƻNE).
11. ZAMKNIĘCIE OBRAD.PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIƃSK NAD WISƁĄ

/-/ DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urz±d Gminy Czerwińsk nad Wisł±
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl