Dziś jest 20 maja 2018 r., imieniny Bazylego, Krystyny

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 MARCA 2017 R. (TJ. WTOREK) O GODZ. 9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA
RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018.

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
a. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
b. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 152/XIX/2016 NA ROK 2017;
c. W SPRAWIE: UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI PŁOŃSKIEMU;
d. W SPRAWIE: UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI PŁOŃSKIEMU;
e. W SPRAWIE: WYODRĘBNIENIA W BUDŻECIE GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA ROK 2018 ŚRODKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI;
f. W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZERWIŃSK NAD WISŁĄ DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO;
g. W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZERWIŃSK NAD WISŁĄ ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODAMI TYCH SZKÓŁ;
h. W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZERWIŃSK NAD WISŁĄ ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW;
i. W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZERWIŃSK
NAD WISŁĄ NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU”;
j. W SPRAWIE UCHWALENIA „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA LATA 2016 – 2032”;
k. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 149/XVIII/2016 W SPRAWIE PRZYJĘCIA „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NA LATA 2016 – 2020";
l. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWEJ POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE.
8. PODJĘCIE UCHWAŁ RADY GMINY.
9. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
10. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROŻNE).
11. ZAMKNIĘCIE OBRAD.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
/-/ DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl