Dziś jest 09 lipca 2020 r., imieniny Weroniki, Zenona

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

Data umieszczenia:

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2020 r. (tj. środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku
nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2019.(Głosy Radnych).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na lata 2020 -2023.
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na rok 2020.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia targowiska gminnego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego.
29. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021.
30. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
33. Wolne wnioski i informacje.
34. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl