Dziś jest 28 września 2020 r., imieniny Marka, Wacława

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data umieszczenia:

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 9oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 -2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie”
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Czerwińsk
nad Wisłą do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk
nad Wisłą na lata 2020 -2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na rok 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej
nr 300201W Raszewo Dworskie”.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Czerwińsk nad Wisłą
do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą.
23. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą za 2019 rok.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad.


Z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zdrowie i życie Mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą posiedzenie Komisji ma charakter zamknięty. Na Sali przebywać mogą tylko Radni, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

/-/DARIUSZ STANISŁAW SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl