Dziś jest 28 maja 2020 r., imieniny Augustyna, Jaromira

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

Mieszkańcy Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2019 r. (tj. piątek ) o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się X Sesja Rady Gminy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia
od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień w tym podatku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień dotyczących tego podatku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi w części według właściwości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czerwińsk nad Wisłą.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
21. Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w tym podatku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Czerwińsk nad Wisłą
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi w części według właściwości.
26. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czerwińsk nad Wisłą.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl