Dziś jest 18 listopada 2019 r., imieniny Anieli, Tomasza

Aktualności

Informacja o sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

Uprzejmie informuję, że się w dniu 27 czerwca 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kadencji
2018 - 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Debata nad Raportem o stanie gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2018. (Głosy Radnych).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwińsku nad Wisłą.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę budżetową Nr 18/III/2018 na rok 2019.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony.
25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl