Dziś jest 22 lipca 2019 r., imieniny Marii, Magdaleny

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Data umieszczenia:

MIESZKAŃCY GMINY
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 6 LISTOPADA 2018 ROKU (TJ. WTOREK) O GODZ. 10OO W SALI
KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ODBĘDZIE SIĘ XXXII SESJA RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ KADENCJI 2014 - 2018.

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
a. W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
PN.: BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYCHÓDŹCU NA GRUNTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ”;
b. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
c. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NR 214/XXVII/2017
NA ROK 2018;
d. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZWOLNIEŃ
W TYM PODATKU;
e. W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA DLA CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO;
f. W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ;
g. W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I ZWOLNIEŃ DOTYCZĄCYCH TEGO PODATKU NA ROK 2018;
8. PODJĘCIE UCHWAŁ RADY GMINY.
9. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
10. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROŻNE).
11. ZAMKNIĘCIE OBRAD.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
/-/DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl