Dziś jest 25 marca 2019 r., imieniny Ireneusza, Marioli

Aktualności

Informacja o Sesji Rady Gminy

Data umieszczenia:

MIESZKAŃCY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, UPRZEJMIE ZAPRASZAM NA XXXI SESJĘ, RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ W KADENCJI 2014 - 2018, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2018 ROKU (TJ. ŚRODA) O GODZ. 9.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ .

PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD I STWIERDZENIE KWORUM.
2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RG.
4. WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI.
5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH RADY GMINY.
6. INFORMACJA N/T PRACY WÓJTA GMINY OD OSTATNIEJ SESJI RADY GMINY.
7. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU;
9. INFORMACJA N/T PROJEKTÓW UCHWAŁ:
a. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ NR 214/XXVII/2017
NA ROK 2018;
b. W SPRAWIE STATUTU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
c. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO ZAOPINIOWANIA ORGANOWI REGULACYJNEMU REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW;
d. W SPRAWIE USTALENIA NA TERENIE GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZASAD USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY
I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, WPROWADZANIA ODSTĘPSTW OD ZAKAZU SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH;
e. W SPRAWIE UDZIELENIA BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY;
f. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY W MIEJSCOWOŚCI CZERWIŃSK NAD WISŁĄ;
g. W SPRAWIE ZBYCIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ; (CZĘŚĆ DZ. NR 512 W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ)
10. PODJĘCIE UCHWAŁ RADY GMINY. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
11. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE (SPRAWY ROŻNE).
12. ZAMKNIĘCIE OBRAD.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ
/-/DARIUSZ SZURMAK

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl