Dziś jest 21 kwietnia 2019 r., imieniny Anzelma, Bartosza

Aktualności

XXX Sesja Rady Gminy

Data umieszczenia:

Relacja z sesji, która odbyła się 27 czerwca 2018 r.

XXX Sesja Rady Gminy rozpoczęła się od podsumowania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podczas trwania programu, w okresie od października do maja przewieziono, wyładowano i wydano ponad 45 ton żywności, co daje ponad 4700 paczek żywnościowych. To wszystko nie mogło się udać gdyby nie grupa osób, która bezinteresownie zaangażowała się w pomoc Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.

Podziękowania od kierownik GOPS Olgi Brylińskiej – Chętkowskiej za bezinteresowną pomoc otrzymali: P. Beata Borzewska P. Jarosław Głowacki, P. Dariusz Malczewski, P. Adam Jakubiak, P. Paweł Jakubiak, P. Wojciech Szafrański, P. Cezary Anisiewicz,P. Krzysztof Odoliński P. Agnieszka Słupecka.
Kolejnym punktem sesji było udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Przed przystąpieniem do głosowania Radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017, pozytywna opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Rada udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Wójtowi Gortatowi. Jedenastu Radnych głosowała za, jeden był przeciw.


Wójt Marcin Gortat dziękując radzie mówił, że absolutorium to nic innego jak ocena pracy wójta, ale również Urzędu i jednostek Gminy

Jednym z kluczowych punktów, który znalazł się podczas obrad Sesji Rady Gminy było odwołanie i pożegnanie odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Zofii Pietrzak.
Pani Zofia Pietrzak złożyła do Wójta Gminy wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 23 lipca 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. W związku z tym faktem, Wójt zgodnie z ustawowym obowiązkiem wystąpił do Rady z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego Skarbnika i powołanie nowego. Rada Gminy biorąc pod uwagę wnioski złożone przez Wójta Gminy, z dniem 23 lipca 2018 r. odwołała Zofię Pietrzak ze stanowiska Skarbnika Gminy.Pani Zofia Pietrzak pracowała na rzecz samorządu naszej Gminy 40 lat. Od 1978 roku zajmowała stanowiska urzędnicze (m.in. referent ds. rolnych, inspektor ds. księgowości) żeby w 1997 roku zostać kierownikiem Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
23 kwietnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy, które pełnić będzie do 23 lipca 2018 r.
Odwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji obyło się w miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, kwiatów oraz miłych i ciepłych słów.
Rada Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w kolejnym punkcie obrad podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 24 lipca 2018 r. Pana Rafała Gwiazdę na stanowisko Skarbnika Gminy Czerwińsk nad Wisłą.Rafał Gwiazda od 9 lat jest pracownikiem Urzędu Gminy Czerwińsk nad Wisłą w wydziale finansowym na stanowisku podinspektora. ds. księgowości budżetowej. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. na stanowisku p.o. Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz na licznych szkoleniach i kursach z zakresu finansów publicznych.

GALERIA FOTO

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl