Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego

Data: 23.02.2021 r., godz. 15.21    205
23 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
Podczas dzisiejszego posiedzenia został opracowany plan działania służb ratunkowych podczas ewentualnej powodzi. Omówiono m.in. sposób ewakuacji mieszkańców oraz zwierząt z terenów bezpośrednio zagrożonych zalaniem a także plan zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych.
Wojska Obrony Terytorialnej z Ciechanowa poinformowały, że są przygotowane na przysłanie do pomocy żołnierzy oraz niezbędnego sprzętu.
Po spotkaniu roboczym przedstawiciele służb i samorządów udali się na przegląd wałów przeciwpowodziowych w Wychódźcu i Miączynie oraz sprawdzili aktualną sytuację w miejscowości Zdziarka oraz na ulicy Praga w Czerwińsku nad Wisłą.


W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in:
Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – Marcin Gortat
Starosta powiatu płońskiego – Elżbieta Wiśniewska
Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Dariusz Brzeziński
Dowódca 51 Batalionu Lekkiej Piechoty 5 MBOT Ciechanów – ppłk Artur Grabowski