Informujemy, że od 15 kwietnia (środa) 2020 r. rozpocznie się wydawanie żywności z “Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Data: 09.04.2020 r., godz. 12.50    127
Z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie i życie Mieszkańców Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, żywność nie będzie wydawana w sposób zwyczajowy przy Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
Mieszkańcy korzystający z Programu Pomoc Żywnościowa proszeni są o przybycie do wyznaczonych punktów odbioru w dniu:


15 kwietnia 2020 r.
Strażnica OSP w Starym Radzikowie w godzinach: 9:00 – 14:00
- Kuchary – Skotniki
- Nowe Radzikowo
- Stare Radzikowo
- Radzikowo Scalone

Strażnica OSP w Chociszewie w godzinach: 9:00 – 14:00
- Chociszewo
- Roguszyn
- Wilkowuje
- Wilkówiec
- Wychódźc
- Zarębin

Strażnica OSP w Raszewie Włościańskim w godzinach: 9:00 – 14:00
- Garwolewo
- Gawarzec Dolny
- Gawarzec Górny
- Raszewo Dworskie
- Raszewo Włościańskie

16 kwietnia 2020 r.
Budynek przy Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach: 9:00 – 14:00
- Czerwińsk nad Wisłą

UWAGA!
Paczki żywnościowe dla wyżej wymienionych miejscowości będą wydawane tylko i wyłącznie w tych dniach.

Pozostałe miejscowości będą informowane o dystrybucji paczek w późniejszym terminie.

Przypominamy, że przy odbiorze paczek żywnościowych obowiązuje zasada odległości 2 metrów między osobami.