Przekazanie placu budowy

Data: 18.02.2021 r., godz. 15.07    229
W czwartek 18 lutego 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy pod inwestycję „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”.
W przekazaniu udział wzięli: przedstawiciele wykonawcy Marcin Pijanowski – właściciel firmy, Grzegorz Duszczyk – kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego Andrzej Szadkowski, dyrektor SP Goławin Janusz Majewski oraz kierownik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Jarosław Kiełbasiński.

Rozpoczęcie robót budowlanych jest zależne od warunków atmosferycznych, które na szczęście stają się coraz lepsze.

Przypominamy, że przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku sali gimnastycznej o wymiarach 12,74 x 24,94 m wraz z zapleczem magazynowo-sanitarnym oraz dydaktycznym. W ramach zadania zostaną wykonane roboty branży budowlanej i konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, a także niezbędne zagospodarowanie terenu. Założony termin zakończenia robót to początek sierpnia 2022 roku.

Inwestycję wykona firma:
P.H.U PREMIUM Marcin Pijanowski
ul. Warszawska 17
06-456 Ojrzeń

Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”.